Moderné drevodomy


DIFÚZNE OTVORENÁ KONŠTRUKCIA

difuzne-otvorena-konstrukcia-steny_full

Základným znakom difúzne otvorenej konštrukcie je použitie takej skladby steny, kde nie je použitá parozábrana. Umožňuje prechod určitého množstva vodnej pary, bez toho aby v konštrukcii kondenzovala. Ďalšou výhodnou vlastnosťou difúzne otvorených konštrukcií je schopnosť regenerácie materiálov aj pri nadmernom zavlhnutí. Z tohto hľadiska prípadné poruchy neovplyvňujú samotnú konštrukciu ani statiku danej stavby. V skladbe je umiestnený materiál s najvyšším difúznym odporom, čo najbližšie k interiérovému povrchu. Takýto materiál má obmedzenú paropriepustnosť, avšak nie je úplne difúzne uzavretý. Táto konštrukcia dokáže vysporiadať sa so stavebnou a prevádzkovou vlhkosťou.


DIFÚZNE UZAVRETÁ KONŠTRUKCIA

difuzne-uzavreta-konstrukcia-steny_full

Základným znakom toho, že sa jedná o difúzne uzavretú konštrukciu je použitie parozábrany. Zabezpečuje to fólia umiestnená v blízkosti vnútorného povrchu konštrukcie, ktorá zabraňuje vnikaniu vlhkosti do konštrukcie steny. Od veľkosti difúzneho odporu, ktorý stavebný materiál kladie záleží rýchlosť prestupu vodných pár konštrukciou. Tento spôsob stavby je cenovo dostupnejší. Väčšina problémov však vzniká pri vysokom tlaku vodných pár a porušení parozábrany. V tomto prípade môže dôjsť k trvalým a neodstrániteľným poruchám. Porušenie parozábrany nastáva najčastejšie v miestach prestupov inštalácií a potrubí. V takomto prípade sa prestupy opatria špeciálnou AIR STOP manžetou s použitím tmelov. K ďalším poruchám patrí zlé napojenie parozábrany v detaile okenných a dverných otvorov a taktiež použitie nekvalitných materiálov pásky tmely… Netesnosti sa dajú odhaliť BLOWER DOOR TESTOM. Tento test slúži na určenie netesnosti konštrukcií a môžu ho vykonávať iba odborné firmy. V prípade nízkoenergetických alebo pasívnych domov je splnenie tohto testu nevyhnutné.

 

Máte záujem o cenovú ponuku?

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.