Kontakt

Čech s. r. o.
K Surdoku 9
Prešov 08001
IČO 36488712
DIČ SK 2020015602
tel. 0905 646321
tel. 051/7710088
fax. 051/7481882
www.cechsro.sk
vcech@cechsro.sk

Meno úsek tel. č. e-mail
Ing. Viliam Čech majiteľ 0905 646 321 vcech@cechsro.sk
Marek Čech majiteľ 0905 488 184 mcech@cechsro.sk
Ing. Emil Kollár ekonóm 0905 692 138 kollar@cechsro.sk
Hajzušová učtáreň – kancelária 0915 696 639 hajzusova@cechsro.sk, info@cechsro.sk
Ing. Libor Homola väzníkové krovy 0908 676 932 homola@cechsro.sk
Patrik Štroncer stavbyvedúci 0918 674 515 stroncer@cechsro.sk
Martin Líška stavbyvedúci 0905 033 523 liska@cechsro.sk
Vladimír Mikluš rozpočtár 0944 287 194 miklus@cechsro.sk
Adam Lepák obchod, sklad 0917 477 274 lepak@cechsro.sk
Marián Gecik stavbyvedúci 0905 365 680 gecik@cechsro.sk
Ladislav Samseli šofér 0903 655 551
Juraj Dučay prípravár 0907 684 290 ducaj@cechsro.sk
Ing. Miloš Volf stavbyvedúci 0905 611 244 volfmilos@gmail.com

Máte záujem o cenovú ponuku?

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.