Referencie

Už viac ako 19 rokov Vám naša spoločnosť pomáha pri skvalitňovaní Vášho bývania .
Za túto dobu sme
– obnovili viac ako 70 bytových domov
– postavili 18 nájomných domov a zrealizovali stavby, rekonštrukcie pre občianskeu a súkromnú sféru.

Firma aby bola konkurencieschopná neustále sa snaží o nové inovácie
– ako je zavedenie novej linky na výrobu strešných väzníkových krovov
– zriadenie vlastnej klampiarskej dielne

Pre neustále napredovanie sme zaviedli v našej spoločnosti systém manažérstva kvality ISO 9001:2008., ISO 14001: 2004.

Väzníkové strechy

Referencia...Referencia...Referencia...Referencia...
Popis referencie a obrazky
Popis referencie a obrazky
Popis referencie a obrazky
Popis referencie a obrazky

Moderné drevodomy

Referencia...Referencia...Referencia...Referencia...
Popis referencie a obrazky
Popis referencie a obrazky
Popis referencie a obrazky
Popis referencie a obrazky

Zatepľovanie – obnova bytových domov

Referencie od roku 2011-2015

BD Nám. sv. Martina 16-20 Lipany ŠFRB 241 379,78 € obnova byt. domu
BD Matici Slovenská 9-12 Sabinov ŠFRB 418 385,69 € obnova byt. domu
BD Komenského 21,24 Sabinov ŠFRB 338 853,34 € obnova byt. domu
BD Sibirská22 Prešov ŠFRB 179 929,20 € obnova byt. domu
BD Exnárová 13-15 Prešov ŠFRB 207 941,00 € obnova byt. domu
BD Antona Prídavku 22 Prešov ŠFRB 420 443,00 € obnova byt. domu
BD Požiarnická 14,16,18 Prešov ŠFRB 86 240,00 € rekonštrukcia balkónov
BD Exnárová 28-35 Prešov ŠFRB 433 938,00 € obnova byt. domu
BD Grešová 2-12 Prešov ŠFRB 343 683,00 € obnova byt. domu
BD Prostejovská 7 Prešov ŠFRB 265 375,00 € obnova byt. domu
BD Sedl. Povstania 1-8 Prešov ŠFRB 299 780,00 € obnova byt. domu
BD Ružová 56,57,58 Sabinov ŠFRB 206 689,00 € obnova byt. domu
BDPod Kopaninou 1,3,5 Lipany PSS 117 956,00 € obnova byt. domu
BDPod Kopaninou 1,3,5 Lipany PSS 117 956,00 € obnova byt. domu
BD Požiarnická 14,16,18 Prešov ŠFRB 86 240,00 € rekonštrukcia balkónov
BD Exnárová 28-35 Prešov ŠFRB 433 938,00 € obnova byt. domu
BD Grešová 2-12 Prešov ŠFRB 343 683,00 € obnova byt. domu
BD Prostejovská 7 Prešov ŠFRB 265 375,00 € obnova byt. domu
BD Sedl. Povstania 1-8 Prešov ŠFRB 299 780,00 € obnova byt. domu
BD Ružová 56,57,58 Sabinov ŠFRB 206 689,00 € obnova byt. domu
BDPod Kopaninou 1,3,5 Lipany PSS 117 956,00 € obnova byt. domu
BDPod Kopaninou 1,3,5 Lipany PSS 117 956,00 € obnova byt. domu
BD Školská 25,27 V.Šariš PSS 106 220,00 € obnova byt. domu
BD kpt. Nálepku440 Medzilaborce PSS 50 248,00 € obnova byt. domu
BD Sibirská 26 Prešov PSS 89 125,00 € obnova byt. domu
BD Podhorany117 ŠFRB 61 100,00 € obnova byt. domu
BD Karpatská 19 Prešov ŠFRB 44 400,00 € obnova byt. domu
BD Marka Čulena 29-33 Prešov ŠFRB 171 000,00 € obnova byt. domu
BD Grešová 14,16 Prešov ŠFRB 243 769,00 € obnova byt. domu
BD Dargovská 1,2,3 Prešov ŠFRB 162 840,00 € obnova byt. domu
BD 17.novembra 78-81 Sabinov PSS 332 010,00 € obnova byt. domu
BD Martina Benku 2,4 Prešov PSS 179 526,00 € obnova byt. domu
BD Zimná 2-12 Prešov PSS 245 300,00 € obnova byt. domu
BD Laca Novomeského 22,24 Prešov ČSOB 216 580,00 € obnova byt. domu
BD 17.novembra 62-66 Sabinov PSS 255 850,00 € obnova byt. domu
BD Vansovej 2,4,6 Prešov ŠFRB 280 000,00 € obnova byt. domu
BD Mukačevská 3 Prešov ŠFRB 403 000,00 € obnova byt. domu
BD Volgogradská 4 Prešov PSS 151 000,00 € obnova byt. domu
BD M. Nešpora 53,59 Prešov PSS 299 000,00 € obnova byt. domu
BD Prostejovská 62-72 Prešov PSS 339 000,00 € obnova byt. domu
BD Prostejovská 50-60 Prešov ŠFRB 352 000,00 € obnova byt. domu
BD Jurkovičová 1,2 Prešov ŠFRB 189 000,00 € obnova byt. domu
BD Bjorsonova 1,2 Prešov ČSOB 305 000,00 € zateplenie, nadstavba
BD Čapajevová Prešov PSS 29 000,00 € zateplenie, rekonštrukcia
BD Pod Kopaninou 13 – 17 Lipany ČSOB 150 000,00 € obnova byt. domu
BD Námestie sv.Martina 87 – 93 Lipany PSS 27 000,00 € obnova byt. domu
BD Popradská 4 – 6 Prešov ŠFRB 240 000,00 € obnova byt. domu
BD Bernoláková 11 Prešov PSS 160 000,00 € obnova byt. domu
BD Marka Čulena 2 – 8 Prešov PSS 153 000,00 € obnova byt. domu
BD Karpatská 8 Prešov ŠFRB 166 000,00 € obnova byt. domu
BD Justičná 8 – 12 Prešov ŠFRB 70 000,00 € obnova byt. domu
BD Justičná 1 – 5 Prešov ŠFRB 117 000,00 € obnova byt. domu
BD Prostejovská 62 – 72 Prešov PSS 63 000,00 € schodiskové steny

Referencie od roku 2006-2009

BD Prostejovská 40 – 48 Prešov 450 000,00 € obnova byt. domu
BD Karpatská 3 Košice 260 000,00 € zateplenie fasády, rekonštrukcia
BD Volgogradská 66 – 86 Prešov 416 000,00 € obnova byt. domu
BD Mirka Nešpora 35 – 39 Prešov 160 000,00 € obnova byt. domu
BD Mirka Nešpora 17 – 21 Prešov 186 000,00 € obnova byt. domu
BD Mirka Nešpora 23 – 27 Prešov 283 000,00 € obnova byt. domu
BD Viedenská 16 Košice 76 000,00 € obnova byt. domu
BD Aténska 25 Košice 103 000,00 € obnova byt. domu
BD Pavla Horova 11-17 Prešov 186 000,00 € zateplenie a úprava povrchov
BD Bajkalská 23,27 Prešov 45 000,00 € zateplenie
BD M.Nešpora č.31 Prešov 170 000,00 € zateplenie
Kostol Sabinov 16 000,00 € sanačné omietky
Historická budova VICTORIA 20 000,00 € obnova fasády hist.budovy
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej Prešov 166 000,00 € zateplenie školy
Automo s.r.o. 33 000,00 € zateplenie
Camea Car s.r.o. 26 000,00 € zateplenie
Východ.dištrikt Evanj.cirkvi 83 000,00 € oprava fasády kolegia
Obecný úrad Zbojné 73 260,00 € rekonštrukcia
Katastrálny úrad Vranov nad Topľou 83 000,00 € rekonštrukcia
AB Siemens Košice 246 000,00 € zateplenie fasády, rekonštrukcia
Kostol Pečovska Nová Ves 23 000,00 € obnova fasády
AB Lidl, Zaborské 20 000,00 € fasadné omietky
Hala D.A.H. s.r.o. Prešov 40 000,00 € rekonštrukcia haly

Nájomné byty


Nájomné byty Nová Kelča ŠFRB 367 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Doľany ŠFRB 209 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Gabultov ŠFRB 266 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Hrabské ŠFRB 310 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Terňa 1 ŠFRB 290 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Terňa 2 ŠFRB 242 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Poloma ŠFRB 287 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Tisinec ŠFRB 313 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Poloma ŠFRB 266 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Lipany A1 ŠFRB 1 240 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Lipany A2 ŠFRB 297 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Svidník ŠFRB 1 670 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Jaklovce ŠFRB 323 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Terňa 3 ŠFRB 315 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Tisinec 2 ŠFRB 1 340 000,00 € výstavba nájomných bytov

Máte záujem o cenovú ponuku?

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.