Pasívne a nízkoenergetické domy

Realizujeme pasívne domy murované a montované.

Murovaná konštrukcia.

Príklad skladby obvodové steny murovaného domu:
Vápenno pieskové tehly hrúbky 175mm zateplené sivým polystyrénom hr. 300mm.

Ďalšie možnosti fasády:

– prevetrávaná drevená horizontálne kladená fasáda
– kamenný alebo klinkerový (tehličkový) obklad

Ďalšie informácie: www.kalksandstein.cz

Montovaná konštrukcia, drevostavba.

Príklad skladby obvodovej steny montovaného domu:
pasivny-dom-schema_full

Definícia pasívneho domu, kritéria pasívneho domu.

Pasívny dom je budova, v ktorej sa vnútorná príjemná teplota v zime aj v lete dosahuje bez klasického vykurovacieho systému, alebo klimatizácie. Potreba tepla na dokurovanie takéhoto domu je 15 kWh/m2a (kilowatthodín na meter štvorcový za rok), čo je o 90% menej, ako pri klasickom dome. Celková potreba primárnej energie (kúrenie, všetky elektrické spotrebiče, príprava teplej úžitkovej vody…) v takomto dome by nemala presiahnuť 120 kWh/m2a. Takúto nízku potrebu tepla na vykurovanie dosahuje pasívny dom dvoma základnými princípmi: Znižovaním tepelnej straty domu, a maximálnym využitím tepelných ziskov. Nasledujúce zásady tvoria základné princípy pre realizáciu pasívneho domu.

Dobrá tepelná izolácia a kompaktnosť obálky budovy.

Celá obálka budovy musí byť dobre tepelne zaizolovaná bez tepelných mostov. Súčiniteľ prechodu tepla nepriehľadných konštrukcii takejto budovy musí byť menší ako 0,15 W/m2K. Budova má byť kompaktná bez zbytočných výklenkov, vikierov…

Južná orientácia bez zatienenia

Správna orientácia zasklených plôch (južná) bez zatienenia v zime prispieva k optimálnemu využitiu tepelných ziskov hlavne samostatne stojacich rodinných domov.V letnom období treba zabrániť priamemu slnečnému žiareniu hlavne na východné a západné okná.

Dobré sklá a rámy okien

Súčiniteľ prechodu tepla okien (vrátane rámu) musí byť menší ako 0,8 W/m2K a celková tepelná priepustnosť slnečného žiarenia g>0,5.

Vzduchotesnosť budovy

Budova musí byť vzduchotesná tak, aby pri pretlaku 50 pascalov netesnosťami neuniklo viac ako 60% vzduchu z celej budovy za hodinu. Pasívne pred-ohriatie čerstvého vzduchu
Čerstvý vzduch pre vetranie by mal byť pred-ohrievaný v zemnom registri, kde sa predhreje aj za mrazivých nocí nad bod mrazu. Toto odporúčanie nie je bezpodmienečné. Kontrolované vetranie so spätným získavaním tepla
Kontrolované vetranie zabezpečuje v prvom rade kvalitný čerstvý vzduch v budove, v druhom rade šetrí energiu na vykurovanie. V pasívnom dome musí mať vetracia jednotka so spätným získavaním tepla účinnosť
minimálne 75%.
Takto bol definovaný pasívny dom prestížnym nezávislým výskumným ústavom pasívnych domov Passivhaus Institut Darmstadt v Nemecku. (www.passiv.de).

Máte záujem o cenovú ponuku?

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.