Nájomné byty – Referencie

Nová KelčaTerňaTisinecSvidník

Nájomné byty Doľany ŠFRB 209 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Gabultov ŠFRB 266 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Hrabské ŠFRB 310 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Nová Kelča ŠFRB 367 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Terňa 1 ŠFRB 290 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Terňa 2 ŠFRB 242 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Poloma ŠFRB 287 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Tisinec ŠFRB 313 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Poloma ŠFRB 266 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Lipany A1 ŠFRB 1 240 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Lipany A2 ŠFRB 297 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Svidník ŠFRB 1 670 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Jaklovce ŠFRB 323 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Terňa 3 ŠFRB 315 000,00 € výstavba nájomných bytov
Nájomné byty Tisinec 2 ŠFRB 1 340 000,00 € výstavba nájomných bytov

Máte záujem o cenovú ponuku?

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.